Vlakheid en ondergrond

Vlakheid en Ondergrond normen.


Bij de eerste opname ruim voor het aanschaffen van het parketvloer wordt altijd de bestaande vloer gecontroleerd en gemeten of deze wel vlak genoeg is door het meten van de vlakheid en de evenwijdigheid.
De vlakheid en de evenwijdigheid moet bij voorkeur worden beoordeeld op het moment dat de vloer nog niet in gebruik is genomen of is belast en er nog geen deformaties in de bouwconstructie zijn opgetreden. Uniek Parket controleert legt de rei bij een vlakheidmeting van een werkvloergedeelte steeds zó neer (en in de praktijk dus vaak op diverse manieren), dat de ongunstigste situatie in de meting wordt gevangen. Als de vloer niet volkomen vlak is, raakt de rei de vloer niet overal. Meet de grootste afstand tussen rei en vloer. Deze afstand mag niet meer dan 5 millimeter bedragen. Een grotere afstand betekent dat de werkvloer niet vlak genoeg is, en dient te worden geëgaliseerd met een geschikte egaline, geschikt voor de werkvloer en afwerkvloer.

Welke ondergrond heb ik? Welke normen en vlakheid moet mijn ondergrond aan voldoen?
Elke ruimte heeft niet hetzelfde type ondergrond met ook verschillende meet voorschriften daarom zetten wij voor u de soorten ondergronden op een rij.

Hieronder treft u de verschillende ondergronden:

Zandcement-dekvloer
Gegoten anhydriet dekvloer
Monolietvloer
Tegelvoer/marmervloer/granietvloer
Siergrindvloer
Houten vloer


Zandcement Dekvloer
Zandcement Dekvloer

De totale dekking boven ingestorte leidingen moet boven ingegoten leidingen van vloerverwarming 25 mm bedragen en boven ingegoten verwarmingsbuizen (CV, stadsverwarming) minimaal 30 mm zijn. Klop de vloer af op delen met een holle klank, consistentie en scheuren controleren volgens kras- en slagproeven etc. Vlakheid ≤ 5 mm volgens vlakheidmeting met de rei (uitgelegd in vlakheid parketvloer). Vochtpercentage ≤ 2% gemeten de werkvloer dient weerstand te kunnen bieden aan een trekkracht van minimaal 0,7N/mm2. Bij vochtgevoelige houtsoorten en/of massieve vloerendelen advies vragen aan Uniek Parket.

 


Gegoten anhydriet dekvloer

Gegoten anhydrietvloer

De totale dekking boven ingestorte leidingen moet voldoende zijn, dat wil zeggen boven ingegoten leidingen van vloerverwarming 25 mm dekking en boven ingegoten verwarmingsbuizen(CV, stadsverwarming) minimaal 30 mm. Dikte ca. 50 mm; normaal bij direct gieten op de constructievloer is een dikte van ten minste 25 mm en bij gieten op een onderlaag (met vochtschermfolie) minimaal 35 mm; Vlakheid ≤ 5 mm volgens vlakheidmeting met de rei (uitgelegd in vlakheid parketvloer) Vochtpercentage: ≤ 0,5% de werkvloer dient weerstand te kunnen bieden aan een trekkracht van minimaal 0,7N/mm2. Bij vochtgevoelige houtsoorten en/of massieve vloerendelen altijd advies vragen aan Uniek Parket.
De werkvloer altijd eerst afschuren of stralen om de bindmiddelhuid of korst te verwijderen, totdat er een geruwd oppervlak ontstaat. Egaliseren – ook van de uitgekapte plekken en na verwijdering van kleine prominente oneffenheden – door eerst de vloer voor te strijken en vervolgens te behandelen met een speciaal voor anhydriet bestemde egaline. De werkvloer voor het lijmen altijd voorstrijken met hechtprimer, tenzij de lijmfabrikant/leverancier anders voorschrijft.
Bovenstaande geldt ook als de anhydriet-dekvloer als zwevende dekvloer is aangebracht.

 


Monolietvloer
Monolietvloer

Vlakheid ≤ 5 mm volgens vlakheidmeting met de rei (uitgelegd in vlakheid parketvloer).Vochtpercentage: ≤ 2%;
• De werkvloer altijd schuren of parelstralen.
• Indien de monolietvloer is behandeld met curing compound dan altijd parelstralen.
Bij overige technieken: volg de instructies van de fabrikant/leverancier. Wel een vochtscherm aanbrengen, of onderscheid maken tussen een zwevende en vastgelegde vloer.

 

 


 Tegelvoer/marmervloer/granietvloer
Tegel,marmer,granietvloer

Het risico van tegel-, marmer- of granietwerkvloeren is dat tegels of platen na het aanbrengen van de afwerkvloer loslaten. Tegels/stenen platen moeten vastliggen; Vlakheid ≤ 5 mm volgens vlakheidmeting met de rei (uitgelegd in vlakheid parketvloer); Vochtpercentage: ≤ 2%. Wij controleren op scheuren en op vastliggen van tegels/stenen platen (kloppen).
Alle losliggende tegels/stenen platen vastmaken, oppervlak ontvetten, aan schuren en nogmaals ontvetten en met juiste vloerlijm lijmen; Indien de vloer te on vlak is of voegen van tegels/stenen platen te diep liggen en/of te breed zijn: dan moet er geëgaliseerd worden.

 


Siergrindvloer
Siergrind vloer

Als stukken siergrind loskomen, geeft dit risico’s bij het vastleggen van tussen- of afwerkvloer. Er mag geen materiaal los liggen; Vlakheid ≤ 5 mm volgens vlakheidmeting met de rei. Controleren op vastliggen van materiaal en op scheuren controleren op structuur: ‘open’ dan wel ‘dicht. Al het losliggende materiaal vast maken. Oppervlak van het korreltapijt ontvetten voor verdere bewerking. Indien het siergrind niet is af gecoat (erg open structuur), kan deze worden afgedicht met epoxy om te voorkomen dat de lijm in de open structuur van het siergrind wegzakt.


Houten vloer

OSB vloer af (sept 2013)

Houten ondergronden mogen maar een vlakheid hebben van ≤ 5 mm volgens vlakheidmeting met de rei (uitgelegd in vlakheid parketvloer); Vochtpercentage: ≤ 12. Bij een houten ondergrond is het belangrijk dat ook de volgende inspecties worden uitgevoerd:

Controleren op rotte plekken en losse planken/delen;
Controleren op kraken van de vloer;
Controleer of de oppervlakte duidelijke sporen van hout vretende insecten zichtbaar heeft;
Vochtpercentage: ≤ 12;
Vlakheid hebben van ≤ 5 mm volgens vlakheidmeting met de rei

Bewerkingen na controle.

Rotte en kapotte delen vervangen;
Werkvloer (in overleg met de klant) kraakvrij maken (planken vastschroeven op balklaag, spijkers door drevelen);
Indien er sporen van hout vretende insecten zijn geconstateerd, adviseren wij uw welke maatregelen te treffen.

Indien de houten werkvloer onvoldoende vlak is (hol en/of bol staan van de vloerdelen), kan deze eventueel door schuren worden gecorrigeerd. Ga na of zich onder een werkvloer met bijbehorende draagconstructie een toegankelijke kruipruimte bevindt. Zo ja: inspecteer die op vochtigheid en voldoende ventilatie. ‘Vochtig’ wil hier zeggen: bij toegang tot de kruipruimte is direct een muffe lucht waarneembaar. ‘Voldoende ventilatie’ wil hier zeggen dat er in de tegenover elkaar gelegen gevels, niet-geblokkeerde of vervuilde ventilatieroosters aanwezig zijn, die in open verbinding staan met de kruipruimte. Pas boven te vochtige kruipruimtes en bij afwezige of onvoldoende ventilatie van de kruipruimte, een vochtscherm toe. Indien nodig adviseren wij de klant dat zij direct maatregelen moeten treffen om de ventilatievoorziening in orde te brengen.

Adres

  UNIEK PARKET
  AMBACHTSWEG 5
  2641KS PIJNACKER
  TEL: 0031(0)15-3610465
  FAX: 0031(0)15-3610466
  WWW.UNIEKPARKET.NL
  INFO@UNIEKPARKET.NL
MAAK NU EEN AFSPRAAK

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.