Vloerverwarming

Parketvloer op vloerverwarming?


Parket en vloerverwarming gaan perfect samen. Als er over een onderwerp nog steeds veel onduidelijkheden bestaan, dan is het wel de combinatie van parket en vloerverwarming. Misverstanden en vooroordelen uit een gebrek aan kennis hebben er in het verleden voor gezorgd dat vloerverwarming ongeschikt zou zijn onder een parket- of houtenvloer. Was er vroeger reden om met enig wantrouwen naar “oude” systemen te kijken, tegenwoordig is de technologie dusdanig ontwikkeld dat combinatie met een parketvloer perfect mogelijk is. Parketvloeren kunnen op verwarming systemen gelegd worden en zijn te verdelen in 2 soorten verwarming systemen.

Hout blijft wel een natuurproduct dat gevoelig is voor schommelingen in de luchtvochtigheid en temperatuur.

De oorzaak is dan de wisselende weersomstandigheden zoals het verschil tussen zomer en winter. Daarom zullen wij bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen en dient u zich aan bepaalde voorschriften te houden om een probleemloze combinatie van parket en vloerverwarming mogelijk te maken. Ook al volgt u alle voorschriften nauwkeurig op, dan kan het toch voorkomen dat (tijdens het stookseizoen) sprake is van enige naadvorming. Dit is het normale gedrag wat ook zou gebeuren als er niet sprake is van een vloerverwarming en dient geaccepteerd te worden. Een luchtbevochtiger beperkt dit door de luchtvochtigheid op peil te houden.

Vloerverwarmingssystemen?

Vloerverwarming kan als hoofdverwarming of als bijverwarming worden toegepast. Is de vloerverwarming als hoofdverwarming bedoeld, dan worden er meer strekkende meters verwarmingsbuizen in de vloer aangebracht dan bij bijverwarming. De voorkeur gaat uit naar vloerverwarming als bijverwarming waarbij radiatoren of convectoren worden gebruikt als piekverwarming. Vloerverwarming kan enkel gebruikt worden als hoofdverwarming in goed geïsoleerde gebouwen.parket-en-vloerverwarming

Er bestaan verschillende vloerverwarmingssystemen, te onderscheiden in:

Natte systemen
Droge systemen

Natte vloerverwarming systeem?

De natte met waterleidingen systemen kunnen als hoofd- of bijverwarming gebruikt worden.
Bij het ‘natte’ systeem liggen de verwarmingsleidingen in de (cement) afwerkvloer. De afwerklaag boven de waterleidingen heeft bij 3 cm dikte meer met sterkte en warmtespreiding in de vloer. Dit systeem kan alleen worden toegepast bij nieuwbouw of een drastische verbouwing. Ook bestaat er de mogelijkheid van in frezen in de bestaande beton vloer, de leidingen liggen dan ondieper en heeft hierdoor iets minder spreiding.

Droge vloerverwarming systeem?

Deze systemen bestaan uit dunne matten met geïntegreerde verwarmingselementen die rechtstreeks onder het parket worden geplaatst. Deze verwarming wordt meestal als bijverwarming toegepast. Het is daarom uitermate belangrijk dat u ons de juiste informatie verschaft over het gewenste of toegepaste systeem, zodat wij uw vloer daarop kunnen afstemmen. Elektrische vloerverwarming is in principe niet geschikt in combinatie met een parketvloer. Vloerverwarming op basis van warm water zorgt voor een uitstekende warmteopname en –afgifte.
Meerlaags- of massief parket?

Als we kijken naar welke systemen het meest geschikt zijn voor plaatsing op vloerverwarming, dan hebben meerlaags systemen de voorkeur boven massief parket. Doordat dit parket uit speciaal samengestelde lagen is opgebouwd, is het dimensionaal stabieler dan massief parket. Meerlaags systemen zijn o.a. lamelparket van Ter Hürne, Terra Antica, Combiwood en Hertog vloeren. Verlijmde systemen hebben de voorkeur boven “zwevend” geplaatste systemen. Hierbij is de warmteweerstand beperkt doordat luchtlagen vermeden worden en de totale dikte van de vloerbedekking beperkt blijft. Ook in het gebruik van de verschillende ondervloeren is veel onderscheid als het gaat om de warmtegeleidingweerstand, ook wel Rc waarde genoemd. Deze dient zo laag mogelijk te zijn en mag de 0,15 m2 K/W niet overschrijden.

Waarom kiezen voor vloerverwarming?

Vloerverwarming kent een sterk stijgende populariteit wat te danken is aan een van de belangrijkste technische eigenschappen van het systeem: vloerverwarming werkt op erg lage keteltemperaturen ( ca. 40° C ). Bij conventionele verwarming systemen (= radiatoren) bedraagt de temperatuur van het water al gauw 75 a 80° C. Doordat vloerverwarming “stralingswarmte” geeft, wordt het lichaam rechtstreeks verwarmd en niet de omgeving. Met een vloertemperatuur van 26 a 27° C bereikt men hetzelfde warmtegevoel als in een kamer waarvan de omgevingstemperatuur word opgewarmd met convectie tot 22° C. Doordat de warmte rechtstreeks op het lichaam straalt wordt het “comfortmoment” bereikt bij een lagere temperatuur. Dit levert vaak een besparing op van 20 %. Dus met name vanuit het oogpunt van energiebesparende systemen, heeft vloerverwarming zeker de toekomst.

Temperatuurschommelingen

In het algemeen kan men stellen dat lage temperaturen ook lage temperatuurschommelingen impliceren. Met gewone radiatoren kan een kamer snel worden verwarmd. De convectiewarmte van radiatoren verspreidt zich immers snel doordat convectie een luchtstroom teweeg brengt. Al te grote temperatuurschommelingen beïnvloeden ook de relatieve luchtvochtigheid wat weer gevolgen heeft voor de werking van de houten vloer. Bij vloerverwarming stookt men vrij constant en zijn er slechts geringe schommelingen in temperatuur. Vloerverwarming geeft z’n warmte ook langzaam af. Moderne systemen zijn vaak “zelfregulerend”, waardoor ze zich automatisch aanpassen aan veranderingen in de omgeving. Het stookgedrag is dus erg belangrijk: hoe constanter, hoe beter en tegelijkertijd is het noodzakelijk de luchtvochtigheid goed in de gaten te houden. Deze moet tussen de 50 – 60 % RV zijn.

Optimale warmtebenutting

Hout staat bekend als een uitstekende thermische isolator. Een veel gestelde vraag aan de kant van sceptici is dan ook:’ houd de parketvloer niet teveel warmte tegen’? Moderne vloerverwarmingssystemen worden op de eerste plaats voorzien van een isolatie naar onder toe, zodat de warmte niet weg kan vloeien. Daarnaast zorgen de meeste ( droge ! ) systemen voor een uitstekende en gelijkmatige warmtespreiding. En inderdaad is het een feit dat de vloer iets trager opwarmt; hout is tenslotte een isolator. Tegelijkertijd houdt het hout de warmte langer vast, waardoor sneller kan worden uitgeschakeld terwijl de vloer nog steeds warmte afgeeft.

Conclusie

Hout en vloerverwarming gaan perfect samen…mits we een aantal regels goed in de gaten houden. De voorkeur gaat uit naar vloerverwarming als bijverwarming, maar is geen must. Ook vloerverwarming als hoofdverwarming kan met een parketvloer worden afgewerkt. Als u het opstart- en stookprotocol op de juiste wijze uitvoert en zich houdt aan deze adviezen, zal het risico op “werken” van de vloer of het ontstaan van klachten nihil zijn. U krijgt op de door ons geïnstalleerde vloer dezelfde garantie als op vloeren die niet op vloerverwarming zijn geplaatst. Dit laatste is een “warm” en zeker gevoel.

De laatste tijd worden steeds vaker woningen opgeleverd die standaard voorzien zijn van vloerverwarming. Bij deze ontwikkeling hebben de leveranciers van parket, lijm en ondervloeren niet stil gezeten en zijn er gedegen onderzoeken gedaan en testen uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat in veel gevallen de combinatie van een houten vloer met vloerverwarming zeer goed mogelijk is.
Het belangrijkste is dat men kiest voor een stabiele houtsoort met een goede warmtegeleiding. Tevens van belang is de totale dikte van de constructie. Wanneer een vloer te dik wordt neemt de warmte weerstand toe en zal het rendement lager worden. In onze showroom kunnen wij u hierover uitgebreid informeren. Laminaat wordt vaak toegepast bij vloerverwarming en is uitstekend geschikt gebleken.

Waar moet men op letten bij parket op vloerverwarming:

de juiste houtsoort, kies voor een stabiele houtsoort zoals: Eiken, Afzelia, Merbau, Kambala enz.
de dikte, geen massieve planken van 20mm dik.
alleen vloeren die aantoonbaar getest zijn met vloerverwarming.
alleen vast verlijmde vloeren, dus bij voorkeur niet zwevend.
zwevende vloeren alleen in combinatie met bij vloerverwarming ( m.u.v. laminaat )
zie protocol vloerverwarming

Afspraak voor meer info

Adres

  UNIEK PARKET
  AMBACHTSWEG 5
  2641KS PIJNACKER
  TEL: 0031(0)15-3610465
  FAX: 0031(0)15-3610466
  WWW.UNIEKPARKET.NL
  INFO@UNIEKPARKET.NL
MAAK NU EEN AFSPRAAK

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.